4 de mayo de 2006

Preguntas para saírmos do túnel: Bolivia

¿Por que preocupa máis os beneficios de Repsol (BBV, La Caixa...) có posible desenvolvemento dun país empobrecido? ¿Por que ó PP lle parece escandaloso que o Goberno "non defenda" os intereses de Repsol ante un estado pobre e, ó mesmo tempo, parécelle escandaloso que si defenda os intereses de La Caixa ante o xigante enerxético E.On? ¿Por que sorprende que o presidente dun país (Evo) cumpra as súas promesas electorais, que mesmo ratificou trala súa entrevista con Zapatero?

1 comentario:

Compartir